• اصفهان، بلوار بوستان سعدی ، جنب هتل چهل پنجره ، ساختمان گلستان ، طبقه دوم

آدرس دفتر

اصفهان، خیابان پروین اعتصامی، نبش کوچه شماره ۵، ساختمان پگاه رزم‌آوران

تلفن پشتیبانی

03135123

آدرس ایمیل

info@raymonsaze.ir

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

حفاظت از ساختمان در مقابل حریق

ویرایش 95

محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی از ابعاد ايمنی جانی، مالی و منافع ملی از ضروری ترين نيازها و الزامات در طرح و اجرای ساختمان ها است. علوم و مهندسی ايمنی در برابر آتش از موضوعات مهمی محسوب می شود كه در دهه های اخير در دنيا بسيار مورد توجه قرار گرفته است. دانش فنی و فناوری های ايمنی در برابر آتش در دنيا به سرعت در حال رشد است. اين موضوع فقط به ساختمان های متعارف محدود نمی شود و زمينه های متعدد ديگر در كشور مانند سيستم های حمل و نقل و سازه های خاص همگی نيازمند تحقيقات و فناوری های ايمنی در برابر آتش هستند. علاوه برآن با توجه به نيازهای متعدد در صنعت ساختمان كشور و رويكرد به سمت اهدافی نظير سبک سازی، مقاوم سازی، عايقكاری حرارتی و كاربرد مواد پليمری و كامپوزيت ها در ساختمان كه باعث افزايش خطرپذيری حريق شده، از مراكز تحقيقاتی انتظار می رود راه حل های كاربردی برای ايمنی اين محصولات در برابر آتش ارائه نمايند. از جمله تهيه مقررات، استانداردها، دستورالعمل ها و آيين نامه های تخصصی برای تأمين سطح مناسب ايمنی در برابر آتش در ساختمان ها و ترويج فناوری های محافظت در برابر آتش ضروری است. به اين موضوع بايد گرايش های جديد مقررات و استانداردها در دنيا به سمت الزامات پايه عملكردی و راه حل های مهندسی را اضافه كرد كه در سال های اخير حوزه های جديد و تخصصی را در تحقيقات مهندسی آتش گشوده است و در كشور ما نيز بايد در آينده نزديک مورد توجه جدی تری قرار گيرد.
ويرايش حاضر از مبحث سوم مقررات ملی ساختمان نسبت به ويرايش های قبلی به نحو قابل توجهی تكميل شده تا به صورت بهتری پاسخگوی نيازهای جامعه مهندسی و ايمنی آحاد جامعه باشد. پيش از هر چيز، ساختار مبحث در اين ويرايش به صورت مفهومی نظم داده شده، مطالب در فصل های تخصصی مربوط به خود ارائه شده است. دسته بندی تصرف ها كه برای بسياری از الزامات مورد نياز است، در اين ويرايش ارائه شده است. دسته بندی ساختارها از نظر مقاومت در برابر آتش،محدوديت های ابعادی ساختمان ها بسته به مقاومت عناصر آنها در برابر آتش، نصب سيستم های كشف و اعلام حريق، مشخصات راه های خروج، رفتار مصالح نازک كاری و نما در برابر آتش، كنترل و محافظت مصالح پليمری از نظر خطرپذيری در برابر آتش، مقاومت در برابر آتش برای اجزای سازه ای و جداكننده ها، آتش بندی فضاهای جداسازی شده، محافظت در برابر دود، نصب سيستم های اطفا و ساير مسائل مهم در يک فصل بندی منطقی و مفهومی ارائه شده اند. به علاوه ضوابط مربوط به برخی فضاها و ساختمان های خاص مانند آتريوم ها، ساختمان های عميق و پاركينگ ها در اين ويرايش ارائه شده است. همچنين تجربيات و بازخوردهای جامعه مهندسی در سال های قبل از طرق مختلف دريافت و بهره برداری شد. برخی اصلاحات مورد نياز در ويرايش های قبلی (اعم از رفع اشكال، تعديل سطح الزامات، افزودن گزينه های طراحی و يا شفاف سازی برخی بندها) در اين ويرايش انجام شده است. همچنين هماهنگی های بيشتری با كميته های تخصصی ساير مباحث از جنبه های فنی و واژه شناسی صورت گرفت.
يكی از پيشرفت های مهم در اين ويرايش، تدوين ضوابط دسته بندی مصالح نازک كاری و نما از نظر رفتار در برابر آتش و تعيين الزامات كاربردی برای آنها بود. اين موضوع همچنين براي مصالح فوم پليمری صورت گرفت و ضوابط آنها ارائه شده است. نيازی به توضيح نيست كه يكی از مهمترين عوامل گسترش حريق در ساختمان ها و تلفات و خسارات ناشی از آنها، كاربرد مصالح قابل اشتعال و يا استفاده ناصحيح از مصالح با جزئيات اجرايی غلط است كه در اين ويرايش از مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، برای اولين بار ضوابط آنها تا حدود زيادی ارائه شده و قدم مهمی در جهت ارتقاء سطح ايمنی در برابر آتش در كشور تلقی می گردد.

برای دریافت فایل پی دی اف کامل مبحث سوم بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *