• اصفهان، بلوار بوستان سعدی ، جنب هتل چهل پنجره ، ساختمان گلستان ، طبقه دوم

آدرس دفتر

اصفهان، خیابان پروین اعتصامی، نبش کوچه شماره ۵، ساختمان پگاه رزم‌آوران

تلفن پشتیبانی

03135123

آدرس ایمیل

info@raymonsaze.ir

مشخصات پروژه

زیربنای پروژه:

820 مترمربع

سیستم سازه ای:

اسکلت بتنی با سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی

حجم پروژه:

5 سقف

سیستم سقف ها:

تیرچه بلوک