ماه: اسفند 1401

سازه نگهبان نیلینگ

معرفی سیستم سازه نگهبان نیلینگ + 4 نوع خاک مناسب آن

اجرای سازه بتنی

اجرای سازه بتنی – صفر تا 100

طراحی مخازن بتنی

طراحی مخازن بتنی + معرفی 3 نوع مخزن زمینی

سازه ساندویچ پانل

معرفی ساندویچ پانل + 7 گام اجرای آن

سیستم قالب تونلی

معرفی سیستم سازه قالب تونلی و مقایسه با 2 اسکلت بتنی و فلزی

طراحی لرزه‌ای سازه

طراحی لرزه‌ای سازه و معرفی 4 دسته اهمیت ساختمان

طراحی سازه‌های بلند

6 سیستم مناسب برای طراحی سازه‌های بلند