ماه: آبان 1401

ساختمان مصالح بنایی

ساختمان مصالح بنایی و 5 مزیت آن

سقف تیرچه بلوک بازنشسته شد!

سازه پیش ساخته

سازه پیش ساخته و معرفی 4 نوع آن

فونداسیون تابلو

کفسازی سوله با بهترین قیمت

انواع کفسازی سوله و 7 مرحله اجرایی آن

طول مهاری

نکات طراحی و اجرای آسانسور

طراحی و اجرای آسانسور و معرفی 5 نوع آن

درز اجرایی

وصله‌ی میلگرد

میلگرد بستر